rehabilitacja fizykoterapia masaz
powrót

KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia
to leczenie ruchem. Inne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie metod kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania, które mogą wynikać z długotrwałego unieruchomienia.

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po udarach mózgu, po zawale serca, w niektórych chorobach układu oddechowego, w chorobach reumatoidalnych, po zabiegach operacyjnych w jamie brzusznej, przed porodem. Kinezyterapia może być stosowana jako podstawowa i jedyna forma leczenia (np. w zachowawczym leczeniu wad postawy) lub jeżeli choroba wymaga leczenia operacyjnego, może być prowadzona zarówno w okresie przedoperacyjnym jak i po zabiegu. W większości, nawet drobnych urazów narządu ruchu, w których kinezyterapia nie jest podstawową formą leczenia, powinno się ją zastosować po zakończeniu leczenia podstawowego lub równolegle z nim. Kinezyterapię często łączy się z innymi formami leczenia w tym metodami fizjoterapii w celu zwiększenia efektu terapeutycznego.


W ramach zabiegów kinezyterapii w gabinecie REH-MAR oferuję:
- ćwiczenia bierne,
- ćwiczenia czynno-bierne,
- ćwiczenia czynne,
- ćwiczenia izometryczne,
- ćwiczenia synergistyczne,
- ćwiczenia indywidualne
- metody kinezyterapeutyczneSYSTEMATYKA KINEZYTERAPII

Kinezyterapia o działaniu miejscowym
- obejmuje wszystkie działania lecznicze i środki pomocnicze, które dotyczą narządu w
którym umiejscowione jest schorzenie

-stwarza możliwie najszybszy powrót do stanu poprzedzającego chorobę

- zmierza do wytwarzania mechanizmów kompensacji miejscowej, szczególnie w sytuacjach
gdy nie ma możliwości osiągnięcia stanu poprzedzającego chorobę
- stałe wskaźniki fizjologiczne tj.: tętno, ciśnienie, rytm oddechowy nie powinny ulec zmianie
- nie oddziałuje na wydolność ogólnoustrojową
- może być stosowana nawet u pacjentów w stanach ciężkich
- jest silnie związana z: fizykoterapią, farmakologią, balneologią czy masażem


do kinezyterapii o działaniu miejscowym zaliczamy następujące rodzaje ćwiczeń:
- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia czynno-bierne
- ćwiczenia samowspomagane
- ćwiczenia czynne w odciążeniu
- ćwiczenia czynne wolne
- ćwiczenia czynne z oporem
- ćwiczenia prowadzone
- inne formy ćwiczeń i oddziaływań:

- ćwiczenia redresyjne
- ćwiczenia synergistyczne
- ćwiczenia oddechowe
- ćwiczenia relaksacyjne
- ćwiczenia czynności samoobsługowych
- ćwiczenia w odciążeniu z oporem
- ćwiczenia sterowane
- pionizacja i nauka chodu
- ćwiczenia manualne

Kinezyterapia o działaniu ogólnym

-opiera się na zdrowych, nie objętych procesem patologicznym częściach ciała
- jej zadaniem jest powrót co najmniej do stanu sprzed zachorowania, lub uzyskanie
kompensacyjnych przyrostów wszystkich składowych sprawności ogólnej co decyduje o 
wynikach kinezyterapii
- chodzi o poprawę siły mięśniowej i wytrzymałości dzięki wysiłkom o charakterze ogólnym
- zajęcia prowadzi się grupowo w zespołach jednolitych pod względem jednostki chorobowej,
wydolności ogólnej, wieku i płci


do kinezyterapii o działaniu ogólnym zaliczamy następujące rodzaje ćwiczeń:
1. ćwiczenia ogólnousprawniające / ogólnokondycyjne
2. ćwiczenia gimnstyki porannej
3. ćwiczenia w wodzie
4. sport inwalidów